Ukraine’s weak response with reference to the implementation of the Association Agreement between 2015 and 2019: the corruption factor

  • Liudmyla Vovchuk Petro Mohyla Black Sea National University
  • Tetiana Belinska Universite Libre de Bruxelles
Keywords: Ukraine, European Union, Association Agreement, corruption, weak reaction

Abstract

This research is called to explain the weak reaction of the Government of Ukraine to the implementation of the Association Agreement terms during 2015-2019, namely through the prism of the high level of corruption in the country. Since the proclamation of Ukraine's independence, one of the important directions of its foreign policy has been cooperation with the European Union. A new stage in the relations between the parties was the signing in 2014 of a highly important document of the Association Agreement, establishing a new level of cooperation between Ukraine and the EU. According to the document, Ukraine had committed itself to fulfill several important conditions that would contribute to further intensification of cooperation with the EU. These include the ones reforming the political, economic, social, and environmental spheres. Despite a number of actions taken, Ukraine is still slow to meet its obligations under the Agreement, especially in the spheres of education, training and youth, transportation, transport infrastructure, postal and courier services, public procurement, the environment, and civil protection. One of the reasons for this is the high level of in-country corruption.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akulenko L. (2020). Ukraïna ta Uhoda pro asotsiatsiiu: monitorynh vykonannia 2014-2019 [Ukraine and the Association Agreement: monitoring the implementation of 2014-2019], Policy brief based on an analytical document, Kyiv. Ukrainskyi tsentr yevropeiskoi polityky. [in Ukrainian].

Batarenko A.O. (2014). Problemy ta perspektyvy yevropeiskoi intehratsii Ukrainy [Problems and prospects of Ukraine's European integration], Naukovyi visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAU, 1, 34–37. [in Ukrainian].

Chernenko T. (2013). Koruptsiia v osvitnii haluzi: zahrozy stratehichnomu rozvytku ukrainskoho suspilstva [Corruption in Education: Threats to the Strategic

Development of Ukrainian Society]. Analytical Note. Retrieved from: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/korupciya-v-osvitniy-galuzi-zagrozi-strategichnomu-rozvitku [in Ukrainian].

Dragneva R., Wolczuk K. (2015). Ukraine between the EU and Russia: The Integration Challenge. Basingstoke, Palgrave Macmillan. [іn English].

Kabinet Ministriv Ukrainy (2016). Report on implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union in 2016. Report. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/zvit-pro-assotsiatsiyu-2016.pdf. [іn English].

Kabinet Ministriv Ukrainy (2017). Report on implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union in 2017. Report. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/pro-vikonannya-ugodi-pro-asotsiatsiyu-mizh-ukrainoyu-ta-evropeyskim-soyuzom-za-2017-rik.pdf. [іn English].

Kabinet Ministriv Ukrainy (2018). Report on implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union in 2018. Report. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/AA_report_EN.pdf. [іn English].

Kabinet Ministriv Ukrainy (2019). Report on implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union in 2019. Report. https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/ar-aa-implementation-2019-4.pdfб. [іn English].

Koruptsiia v medychnii sferi: vykorinyty, zapobihty, peremohty [Corruption in the medical field: eradicate, prevent, defeat] (2018). Apteka.ua, 3 (1124). Retrieved from: https://www.apteka.ua/article/442446 [in Ukrainian].

Kropatcheva, E. (2016). The US’s policy of democracy promotion and Ukraine’s bumpy path to Association Agreement – amidst a major crisis in Europe, Vera Axyonova European engagement under review. Exporting Values, Rules, and Practices to the Post-Soviet Space, Stuttgart, ibidem Press. [іn English].

Liga 360 (2018). Postanova imenem Ukrainy N 910/14972/17 [Resolution on behalf of Ukraine]. Resolution. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/C011427 [in Ukrainian].

Kvasha, O.S, Syniakova, A.V. (2019). Ukraina ta YeS: problemy ta perspektyvy intehratsii v suchasnykh umovakh [Ukraine and the EU: problems and prospects of integration in modern conditions]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 23. 112-117. [in Ukrainian].

Makarenko, M. (2014). Yevropeiska intehratsiia [European Integration]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. [in Ukrainian].

Makh, V., Shyr, M., Soroka, M. (2018). Promyslova Ukrayna. Vplyv zabrudnennia na meshkantsiv ta navkolyshnie seredovyshche v piaty promyslovykh mistakh. [Industrial Ukraine. Impact of pollution on residents and the environment in five industrial cities]. Praha-Kyiv. [in Ukrainian].

Masova zahybel bdzhil na Ukraini: yak nareshti vyrishyty problemu [Mass death of bees in Ukraine: how to finally solve the problem] (2020). Ukrinform. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3029436-masova-zagibel-bdzil-v-ukraini-ak-naresti-virisiti-problemu.html [in Ukrainian].

Maziarchuk V., Fedko I. (2016). Vplyv koruptsii na ekonomichne zrostannia [The impact of corruption on economic growth]. Kyiv. [in Ukrainian].

Nepomiashcha, A. (2019). Chy varto investuvaty v transportnu haluz v Ukraini? [Is it worth investing in the transport industry in Ukraine?]. Yurydychna hazeta online, 19(673). Retrieved from: https://yur-gazeta.com/publications/practice/transportne-pravo/chi-varto-investuvati-v-transpor [in Ukrainian].

Petryk, O. (2019). Chomu koruptsiia nebezpechna dlia dovkillia [Why corruption is dangerous for the environment]. Novyny Svoboda. Retrieved from: https://svoboda-news.com/svwp/%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83 [in Ukrainian].

Shulha, D. (2019). «Intehratsiina dynamika vykonannia Uhody pro asotsiatsiiu: vysnovky ta rekomendatsii» [Integration dynamics of the Association Agreement implementation: conclusions and recommendations], in Shulha, D. (ends). Intehratsiia u ramkakh asotsiatsii: dynamika vykonannia Uhody mizh Ukrainoiu i YeS [Integration within the association: dynamics of implementation of the Agreement between Ukraine and the EU]. Kyiv: Hromadska Synerhiia. [in Ukrainian].

Silverman, D. (2001). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction (second edition). London / Thousand Oaks / New Delhi: Sage. [іn English].

Sirenko, K. (2018). Yevropintehratsiina polityka Ukrainy: pozytyvni ta nehatyvni aspekty [Euroontegrating policy of Ukraine: positive and negative aspects]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 22, 65-68. [in Ukrainian].

Stepanenko, N.O., Stepanenko, V.O. (2018). Intehratsiia Ukrainy do Yevropeiskoho Soiuzu: perevahy ta nedoliky [Ukraine's integration into the European Union: advantages and disadvantages]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 61, 62-67. [in Ukrainian].

Strutynska, V. (2019), Zabrudnennia richok Ukrainy: prychyny ta naslidky [Pollution of rivers in Ukraine: causes and consequences]. Novyny. Nadzvychaina sytuatsyia. Retrieved from: https://ns-plus.com.ua/2019/07/10/zabrudnennya-richok-ukrayiny-prychyny-ta-naslidky/ [in Ukrainian].

Tanklevskaya, N.S., Chernyavskaya, T.A. (2012). Suchasni problemy rozvytku transportnoho sektoru Ukrainy [Modern problems of development of the transport sector of Ukraine]. Oblik i finansy APK. Retrieved from: http://magazine.faaf.org.ua/suchasni-problemi-rozvitku-transportnogo-sektoru-ukraini.html [in Ukrainian].

Todorov, I.Ya. (2006). Ukraina na shliakhu do yevropeiskoi i yevroatlantychnoi spilnoty [Ukraine on the way to the European and Euro-Atlantic community]. Donetsk: DonNU. [in Ukrainian].

Todorov, I.Ya. (2009). Yevropeiska intehratsiia Ukrainy: pryrodne poklykannia chy vyhadka elity? [European integration of Ukraine: a natural vocation or an invention of the elite?]. Scientific works of the Black Sea State University, 87, 109-114. [in Ukrainian].

Tsiatkovska, A.M. (2019). Yevrointehratsiina stratehiia Ukrainy: geneza ta osoblyvosti realizatsii [Ukraine eurointegration strategy: genesis and implementation features]. Teoriia i praktyka pravoznavstva, 2(16), 1-14. Doi: 10.21564/2225-6555.2019.16.186009

Ukraina tsoho rich zmenshyla ekspert medu do YeS [Ukraine has reduced this thing to honey expert to the EU] (2019). Ukrinform. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2840152-ukraina-cogoric-zmensila-eksport-medu-do-es.html [in Ukrainian].

Ukrainu vnesly do spysku krain-porushnykiv intelektualnoi vlasnosti [Ukraine has been included in the list of countries infringing intellectual property] (2021). Ukrinform. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852491-ukrainu-vnesli-do-spisku-krainporusnikiv-intelektualnoi-vlasnosti.html [in Ukrainian].

Uriadovyi portal (2014). Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other part. Agreement, 1-196. https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu [іn English].

Verkhovna Rada Ukrainy (2016). Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vprovadzhennia intehrovanykh pidkhodiv v upravlinni vodnymy resursamy za baseinovym pryntsypom [About modification of some legislative acts of Ukraine concerning introduction of the integrated approaches in management of water resources by the basin principle]. Low. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1641-19#Text [in Ukrainian].

Vyrobnytstvo kompanii “Ukravit” [Production of Ukravit company] (2021). Ukravit, 2021. Retrieved from: https://ukravit.ua/uk/virobnitstvo [in Ukrainian].

Wolczuk, K. (2016). Ukraine and Europe: Reshuffling the boundaries of order. Thesis Eleven, 136 (I), 54-73. [іn English].

Yurchyk, I.B., Urbanovych, V.A. (2016). Problemy intehratsii Ukrainy u svitove spivtovarystvo [The problems of integration of Ukraine into the world community]. Zhurnal naukovyi ohliad, 3 (24), 1-6. [in Ukrainian].


Abstract views: 62
PDF Downloads: 29
Published
2022-05-28
How to Cite
Vovchuk, L., & Belinska, T. (2022). Ukraine’s weak response with reference to the implementation of the Association Agreement between 2015 and 2019: the corruption factor. Acta De Historia & Politica: Saeculum XXI, (03), 41-53. https://doi.org/10.26693/ahpsxxi2021-2022.03.041
Section
Articles